Hồ Điệp Phu Nhân – Hoàng Tiêu Vân, Vương Hách Dã

00:00

Lyrics

wáng hè yě:
xiànzài hái bù míngbái
guānyú nǐ de líkāi
shuì zài bīnglěng de hǎi
wǒ wúfǎ shìhuái

huángxiāoyún:
yīzhí yǐlái duì nǐ de yīlài
dōu biàn chéngle yī zhǒng zǔ’ài

hé:
cái fāxiàn
xīn kōng chū le yī kuài

hé:
yǔ xià le zhěng yè
zài yě méiyǒu zài ài shàng shéi
Oh oh oh

huángxiāoyún:
yào gàobié zài mèng lǐ cái yǒu de rì yuè
zhè shī yào zěnme xiě

hé:
ér wǒ què zài zhège méiyǒule nǐ de shìjiè

wáng hè yě:
nǐ shì juǎn qǐ kuángfēng de húdié

huángxiāoyún:
bùbì zàiyì wǒ zhè shīzhòng de luòyè

wáng hè yě:
líkāi le wǒ nǐ néng fǒu hǎo yīxiē
hǎo yīxiē

huángxiāoyún:
xiànzài hái bù míngbái
míngbái nǐ de líkāi
líkāi wǒ de wèilái
wèilái zài rén hǎi

wáng hè yě:
yīzhí yǐlái duì nǐ de yīlài
bèi gé kāi le wànlǐ yǐwài

hé:
cái fāxiàn xīn kōng chū le yī kuài

hé:
yǔ xià le zhěng yè
zài yě méiyǒu zài ài shàng shéi
Oh oh oh yào
gàobié zài mèng lǐ cái yǒu de rì yuè
zhè shī yào zěnme xiě
liú zài luòbǐ yǐqián
méiyǒu le nǐ de shìjiè
nǐ shì dài zǒu zhòuyè de húdié
bùbì bàoqiàn
wǒ zhè shīzhòng de jùdiǎn
líkāi le wǒ nǐ néng fǒu hǎo yīxiē

hé:
shīqù nǐ de yuán quē
bàoyǔ xímiè le húdié
bù wánzhěng de fùyuē
shīpiān yào zěnme wǎnyuē
làngfèi le mǎnyuè
xiàng hēiyè jiētì le hēiyè
yào zěnme qù gàobié néng zěnme shuō

huángxiāoyún:
xià le zhěng yè
zài yě méiyǒu zài ài shàng shéi
Oh oh oh

wáng hè yě:
yào gàobié zài mèng lǐ cái yǒu de rì yuè

hé:
shī yào zěnme xiě
ér wǒ què zài zhè ge méiyǒu le nǐ de shìjiè

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Lưu ý hay: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không có trên website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok . Net (https://www.facebook.com/nhactiktok.net). Chúng tôi sẽ đăng tải bài hát lên website ngay lập tức.

Cùng Thể Loại

Đi Nữa Đời Này – Châu Lâm Phong Đi Nữa Đời Này – Châu Lâm Phong
Cảnh Đêm Nóng Rực – Diệp Minh Tịnh Cảnh Đêm Nóng Rực – Diệp Minh Tịnh
Vũ Miên – Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã Vũ Miên – Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Em Quá Ngốc – Chùy Na Lisa Em Quá Ngốc – Chùy Na Lisa
Lư Châu Nguyệt – Hứa Tung Lư Châu Nguyệt – Hứa Tung
Mê Vụ Quy Lai – Ycccc Mê Vụ Quy Lai – Ycccc
Không Còn Thấy Nữa – Tô Tinh Tiệp Không Còn Thấy Nữa – Tô Tinh Tiệp
Thanh Thanh Mạn – Trần Nghệ Bằng Thanh Thanh Mạn – Trần Nghệ Bằng
Yêu Anh – Vương Tâm Lăng Yêu Anh – Vương Tâm Lăng
Đều Phải Hạnh Phúc – Tiểu Thẩm Dương, Thẩm Xuân Dương Đều Phải Hạnh Phúc – Tiểu Thẩm Dương, Thẩm Xuân Dương
EDM Tiktok - Remix EDM Tiktok - Remix
Hot Trends Hot Trends
Nhạc Chill Buồn Tiktok Nhạc Chill Buồn Tiktok
Nhạc Lofi Nhạc Lofi
Nhạc Rap Nhạc Rap
Nhạc Tiktok Dễ Thương Nhạc Tiktok Dễ Thương
Nhạc Tiktok Thái Lan Nhạc Tiktok Thái Lan
Nhạc Tiktok Tiếng Anh Nhạc Tiktok Tiếng Anh
Nhạc Tiktok Trung Quốc Nhạc Tiktok Trung Quốc
Nhạc Tiktok Việt Nam Nhạc Tiktok Việt Nam
Nhạc Trẻ Hay Nhất Nhạc Trẻ Hay Nhất
Nhạc Trữ Tình Nhạc Trữ Tình
Nhạc Việt Mix Nhạc Việt Mix
Nonstop Nonstop
Ringtones Ringtones

NhacTiktok.Net: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tiktok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.