Xa Lạ – Xuyên Thanh

00:00

Lyrics

wǒmen zěnme biàn dé nàme shēngfēn
yòngle jǐ nián yě méi jiěkāi yíwèn
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
zài mòshēng yǔ shúxī jiān zhǎo pínghéng

yǒuxiē huà yī kāikǒu huì shāng rén
suǒyǐ wǒ xuǎnzé mò bù zuò shēng
ài yīgè rén
ruò gānyuàn péichèn
gānyuàn xīshēng
yěxǔ huàngè míngfèn
yě bùshì méi kěnéng

wǒ bùpà zài ài lǐ zuò gè chǔnrén
yě bùpà àiguò zhīhòu zài fēn
ài yīgè rén
yǒu wàn zhǒng shēnfèn
wàn zhǒng kěnéng
zhǐshì méi xiǎngdào
wǒmen zuìhòu yǒurén xiāngchèn

wǒmen zěnme biàn dé nàme shēngfēn
lián shuōhuà dōu yào zhǎngwò hǎo fēncùn
pà bù zhùyì liúyán jiànfèngchāzhēn
pà bù xiǎoxīn wǒmen chéng mòshēng rén

wǒmen zěnme biàn dé nàme shēngfēn
yòngle jǐ nián yě méi jiěkāi yíwèn
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
zài mòshēng yǔ shúxī jiān zhǎo pínghéng

yǒuxiē huà yī kāikǒu huì shāng rén
suǒyǐ wǒ xuǎnzé mò bù zuò shēng
ài yīgè rén
ruò gānyuàn péichèn
gānyuàn xīshēng
yěxǔ huàngè míngfèn
yě bùshì méi kěnéng

wǒ bùpà zài ài lǐ zuò gè chǔnrén
yě bùpà àiguò zhīhòu zài fēn
ài yīgè rén
yǒu wàn zhǒng shēnfèn
wàn zhǒng kěnéng
zhǐshì méi xiǎngdào
wǒmen zuìhòu yǒurén xiāngchèn

wǒmen zěnme biàn dé nàme shēngfēn
lián shuōhuà dōu yào zhǎngwò hǎo fēncùn
pà bù zhùyì liúyán jiànfèngchāzhēn
pà bù xiǎoxīn wǒmen chéng mòshēng rén

wǒmen zěnme biàn dé nàme shēngfēn
yòngle jǐ nián yě méi jiěkāi yíwèn
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
zài mòshēng yǔ shúxī jiān zhǎo pínghéng

wǒmen zěnme biàn dé nàme shēngfēn
lián shuōhuà dōu yào zhǎngwò hǎo fēncùn
pà bù zhùyì liúyán jiànfèngchāzhēn
pà bù xiǎoxīn wǒmen chéng mòshēng rén

wǒmen zěnme biàn dé nàme shēngfēn
yòngle jǐ nián yě méi jiěkāi yíwèn
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
zài mòshēng yǔ shúxī jiān zhǎo pínghéng

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Lưu ý hay: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không có trên website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok . Net (https://www.facebook.com/nhactiktok.net). Chúng tôi sẽ đăng tải bài hát lên website ngay lập tức.

Cùng Thể Loại

Đi Nữa Đời Này – Châu Lâm Phong Đi Nữa Đời Này – Châu Lâm Phong
Cảnh Đêm Nóng Rực – Diệp Minh Tịnh Cảnh Đêm Nóng Rực – Diệp Minh Tịnh
Vũ Miên – Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã Vũ Miên – Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Em Quá Ngốc – Chùy Na Lisa Em Quá Ngốc – Chùy Na Lisa
Lư Châu Nguyệt – Hứa Tung Lư Châu Nguyệt – Hứa Tung
Mê Vụ Quy Lai – Ycccc Mê Vụ Quy Lai – Ycccc
Không Còn Thấy Nữa – Tô Tinh Tiệp Không Còn Thấy Nữa – Tô Tinh Tiệp
Thanh Thanh Mạn – Trần Nghệ Bằng Thanh Thanh Mạn – Trần Nghệ Bằng
Yêu Anh – Vương Tâm Lăng Yêu Anh – Vương Tâm Lăng
Đều Phải Hạnh Phúc – Tiểu Thẩm Dương, Thẩm Xuân Dương Đều Phải Hạnh Phúc – Tiểu Thẩm Dương, Thẩm Xuân Dương
EDM Tiktok - Remix EDM Tiktok - Remix
Hot Trends Hot Trends
Nhạc Chill Buồn Tiktok Nhạc Chill Buồn Tiktok
Nhạc Lofi Nhạc Lofi
Nhạc Rap Nhạc Rap
Nhạc Tiktok Dễ Thương Nhạc Tiktok Dễ Thương
Nhạc Tiktok Thái Lan Nhạc Tiktok Thái Lan
Nhạc Tiktok Tiếng Anh Nhạc Tiktok Tiếng Anh
Nhạc Tiktok Trung Quốc Nhạc Tiktok Trung Quốc
Nhạc Tiktok Việt Nam Nhạc Tiktok Việt Nam
Nhạc Trẻ Hay Nhất Nhạc Trẻ Hay Nhất
Nhạc Trữ Tình Nhạc Trữ Tình
Nhạc Việt Mix Nhạc Việt Mix
Nonstop Nonstop
Ringtones Ringtones

NhacTiktok.Net: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tiktok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.